Mljekara Dule
Mljekara Dule

AGROSYSTEM-ALWA DOO SUBOTICA

AGROSYSTEM-ALWA DOO SUBOTICA
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Oprema za ratarstvo, povrtarstvo, stočarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo

Agrosystem-Alwa doo. sa sedištem u Subotici i Lajpcigu, se bazira na modernim tehnologijama u:

 

 • procesnoj industriji,
 • prehrambenoj industriji,
 • poljoprivrednim granama,
 • hemiji,
 • reciklaži i obnovljivim izvorima energije,
 • biodizel sistemima,
 • biogas sistemima,
 • ultrazvuk-filter prese-centrifuge-dekanteri,
 • projektovanju-konsaltingu,
 • isporuci opreme,
 • generisanju sistema.

 

Nudimo proizvode za:

RATARSTVO

 • Opremu za ratarstvo
 • Silose
 • Štofane silose
 • Transportnu tehniku
 • Mašine za selekciju
 • Opremu za senenarstvo
 • Damas mašine
 • JK mašine
 • Male pekare
 • Mašine za testeninu

 

STOČARSTVO

 • Opremu za štale
 • Mešaone stočne hrane
 • Ventilaciju
 • Sisteme za prehranu
 • Miksere
 • Aparate za mužu i merenje kvaliteta
 • Sisteme za proizvodnju sira
 • Tehnologiju za govedarstvo
 • Program Wolfa

 

POVRTARSTVO

 • Opremu za vadjenje, sortiranje i skladištenje
 • Opremu za preradu povrća
 • Opremu za konzerviranje
 • Opremu za pakovanje

 

VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

 • Opremu za separaciju
 • Opremu za pasiranje
 • Opremu za pasterizaciju
 • Prese za sokove
 • Duplikatore
 • Sirćetare
 • Mašine za destilaciju
 • Merne instrumente

 

ENERGETIKU

 • Generatore
 • Kogeneratore
 • Gasifikatore
 • Vetrogeneratore
 • Parne generatore
 • Toplotne izmenjivače

 

SISTEME ENERGIJE

 • Biogas
 • Biodizel
 • Sušenje stajnjaka
 • Solarnu energiju

 

OBNOVLJIVU ENERGIJU

 • Sisteme briketiranja
 • Sisteme peletiranja
 • Sisteme usitnjavanja
 • Mlinove za slamu
 • Drobilice za drvo i trsku
 • Opremu za pripremu sirovina
 • Mašine za održavanje puteva

 

RECIKLAŽU

 • Magnetne kontrole
 • Kolor sortere
 • Aparate za staklo
 • Aparate za kablove
 • Detektore za prehrambenu industriju
 • Separatore
 • Kompostiranje

 

SISTEME SUŠENJA

 • Lucerke-sena
 • Žitarica
 • Voća i povrća
 • Lekovitog bilja

 

INDUSTRIJSKU TEHNIKU

 • Spiralnu tehniku
 • Filter prese
 • Silose
 • Pneumatske transporte
 • Sisteme merenja, punjenja i pražnjenja
 • Centrifuge
 • Dekantere

 

Mapa