Mljekara Dule
Mljekara Dule

CONIT DOO

CONIT DOO

Kontakt

Proizvodnja plastične ambalaže

 

Uspeh dolazi sa nama...

 

CONIT d.o.o. Beograd je privatno preduzeće osnovano 07.09.1993 god., registrovano za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu.

Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja plastične ambalaže tehnologijom brizganja. 

Za izradu proizvoda koriste se adekvatni uvozni granulati (polietileni i polipropileni kopolimeri) koji su atestirani za korišćenje u prehrambenoj industriji.

NAŠI PROIZVODI

  • Ambalaža za prehrambenu industriju - za pakovanje i transport 

Voća
Masti
Marmelade
Džema
Pavlake

  • Ambalaža za hemijsku industriju - za pakovanje i transport

Boja
Lakova
Lepkova
Drugih hemijskih proizvoda

  • Ambalaža za tekstilnu industriju

Vešalice

 

PROIZVODNI PROGRAM

AMBALAŽA ZA HEMIJSKU INDUSTRIJU

Conit doo kofe elipse

Ambalaža je namenjena za pakovanje boja, lakova, lepkova i drugih hemijskih proizvoda. 
Mogućnost pakovanja jedne na drugu omogućuje sigurniji transport.

  • Kofe – elipse
  • Kofe – okrugle

Conit doo kofe okrugle

Conit doo gajbica za jogurt

AMBALAŽA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

Ambalaža namenjena za transport i pakovanje prehrambenih proizvoda marmelada, masti, pavlake izrađena od granulata atestiranih za prehrambenu industriju.

  • Nosiljka za voće – holandez
  • Nosiljka za jogurt 

Conit doo gajbica za voće, holandez

Conit doo vešalice muške

AMBALAŽA ZA TEKSTILNU INDUSTRIJU

  • Vešalice muške sa i bez pločice
  • Vešalice ženske
Cont doo vešalice ženske

Mapa