Mljekara Dule
Mljekara Dule

FRIGOSUN DOO KRUŠEVAC

FRIGOSUN DOO KRUŠEVAC

Kontakt

 

Rashladni sistemi i komore

"Frigosun" d.o.o. je preduzeće za proizvodnju, promet i usluge, čija je osnovna delatnost proizvodnja rashladnih sistema, delova sistema i rashladnih komora. Preduzeće u sadašnjem obliku postoji i radi od 1995. godine.

Naš proizvodni program obuhvata:

 • Rashladni agregati i sistemi za sve temperaturne režime, projektovani i montirani prema zahtevima investitora;
 • Termoizolacione komore-dimenzija i kapaciteta prema zahtevu investitora;
 • Termoizolaciona vrata-zaokretna, klizna i segmentna vrata svih dimenzija, kao i vrata specijalne namene; sva klizna i segmentna vrata mogu biti i sa automatskim motornim pogonom;
 • Rashladni sistemi za indirektno hlađenje - "Chilleri" protočno hlađenje fluida za različite tehnološke procese;
 • Komore sa kontrolisanom atmosferom - "ULO" komore za visokokvalitetno i dugo čuvanje voća i povrća uz pomoć fine regulacije temperature, vlažnosti i procentualnog sastava gasova u komori;
 • Transportno hladjenje;
 • Komore za rashladjivanje;
 • Komore za održavanje temperature;
 • Komere za smrzavanje;
 • Ventilacija i klimatizacija.

 

Svi proizvodi preduzeća "Frigosun" bazirani su  na ekološki prihvatljivim rashladnim fluidima u skladu sa najvišim evropskim standardima.Naša referenca je više stotina proizvedenih i montiranih rashladnih jedinica i sistema u Srbiji i širem okruženju. Od svog osnivanja  "Frigosun"  je vrlo fleksibilno i  dinamično odgovara na svaki zahtev kupca ili tržišta. Za sve proizvedene i montirane rashladne kapacitete "Frigosun" daje garanciju na kvalitet i funkcionalnost proizvoda.

 

PROIZVODI

Hladnjače voća i povrća

 • Hladnjače za skladištenje voća i povrća
 • Manipulacioni prostori i pakirnice
 • Komore sa kontrolisanom atmosferom primerene za dugotrajno skladištenje voća
 • Prostori za rashlađivanje jagodičastog voća (npr. malina, kupina, višanja itd.)
 • Tuneli za duboko zamrzavanje jagodičastog voća


Hlađena skladišta i distribucioni centri

 • Skladišta sveže robe (0°C)
 • Skladišta zamrznute robe (-25°C)
 • Manipulacioni prostori

Hlađenje u trgovačkim centrima

 • Hlađenje u trgovačkim centrima
 • Hlađenje prostora u trgovačkim centima
 • Skladišta sveže i zamrznute robe

Hlađenje u industriji za preradu mesa

 • Hlađenje proizvodnih prostora
 • Skladišta mesa i mesnih prizvoda
 • Skladišta zamrznutog mesa
 • Brzo hlađenje mesa i mesnih proizvoda
 • Zamrzavanje mesa u vazdušnom toku
 • Kontaktno zamrzavanje mesa u pločastim zamrzivačima


Hlađenje u industriji za preradu mlečnih proizvoda

 • Klimatizacija prostora za zrenje i skladištenje sira
 • Skladišta proizvoda
 • Hlađenje proizvoda
 • Rashladni uređaji u proizvodnji sladoleda
 • Hlađenje sekundarnih rashladnih medija (npr. glikolske mešavine)
 • Priprema ledene vode – akumulatori leda

Hlađenje u pekarstvu

 • Hlađenje proizvoda
 • Hlađena skladišta prizvoda
 • Komore za odloženu i prekinutu fermetaciju
 • Tuneli za zamrzavanje proizvoda


Projektovanje

 • Idejni plan rashladnih sistema i hladnjača
 • Projekti za sticanje građevinske dozvole
 • Projekti za izvedbu i projekti izvedenih radova


Programiranje

 • Programiranje mikroprocesora
 • Izrada programa za kompjuterski nadzor
 • Centralni nadzorni sistemi


Montaža

 • Postavljanje izolacionih panela
 • Instalacija rashladnih uređaja i opreme
 • Montaža elektroinstalacija

Održavanje i servisiranje

 • 24 satna spremnost ekipe na uklanjanje kvarova
 • Preventivno održavanje rashladnih uređaja
 • Savetovanje korisnicima
 • Zamena rashladnih medija ekološki prihvatljivim


Rashladni agregati

 • Komercijalna izvedba za jednostavnije rashladne sisteme (upotreba jednog kompresora)
 • Industrijska izvedba za složenije rashladne sisteme (upotrba više uporedno vezanih kompresora)


Komandni elektro ormari

 • Razvodni blokovi za snagu i upravljanje rashladnih uređaja
 • Razvodni blokovi sa mikroprocesorima
 • Kompenzacije otpadne energije

 

Frigosun doo rashladni sistemi

Frigosun doo rashladni sistemi

Frigosun doo projektovanje rashladnig sistema

Frigosun doo projektovanje rashladnig sistema za hladnjace