Mljekara Dule
Mljekara Dule

MEGA SOLUTION

MEGA SOLUTION
5 zvezdica od 9 glasova

Kontakt

analizatori_za_prehrambenu_industriju_mega_solution

 

Kompanija Mega Solution doo dugi niz godina bavi prodajom, servisiranjem i etaloniranjem laboratorijske, merne i prehrambene opreme, kao i digitalizacijom i kvalifikacijom opreme i instalacijom sistemskih mreža.

 

U ponudi su laboratorijska i merna oprema koja se primenjuje u poljoprivredi, veterini, prehrambenoj industriji, laboratorijama i naučnim institutima koji se bave raznim vrstama istraživanja i zaštitom životne sredine. 

 

Asortiman:
Analizatori za prehrambenu industriju
Vlagomeri za žitarice
Sušare za voće i povrće
Laboratorijska oprema
Laboratorijski pribor i potrošni materijal
Merna oprema za kontrolu kvaliteta
Lična zaštitna oprema
UV sterilizatori vazduha
Štampači i potrošni materijal
Softver za magacinsko poslovanje
Servis i etaloniranje opreme

 


Analizatori za prehrambenu industriju

U širokom asortimanu firme Mega Solution su i analizatori za prehrambenu industriju, koji se koriste za analizu prehrambenih proizvoda, kao što su: žitarice i brašno, mleko i mlečni proizvodi, konditorski proizvod, meso i mesne prerađevine, kao i piva, vina, alkoholna pića, voda i sokovi.

U ponudi su: 

 • Analizatori teksture hrane
 • Analizatori mleka
 • Butirometri za mlekarsku industriju
 • Automatska jedinica za destilaciju po Kjeldal metodu
 • Ekstraktor masti i ulja "Det-Gras N"
 • Ekstraktor za određivanje celuloze "Dosi-fiber"
 • Infracrveni analizator zrna i brašna NIR
 • Ručni gas analizator O2+CO2 za pakovane proizvode

 

Vlagomeri za žitarice

Vlagomeri za žitarice kao deo silosne opreme koriste se za brzo i tačno merenje vlage u žitaricama prilikom skladištenja u silosima ili tokom obrade zrna žitarica i proizvodnje brašna. 

vlagomer_za_zitarice_mc_7828G_mega_solution

U ponudi kompanije Mega Solution je vlagomer za žitarice, veoma lak za korišćenje i merenje vlage u 37 vrsta žitarica. Ovaj terenski model vlagomera ima digitalni displej i LED indikaciju u boji, težine samo 690g.

 

 

Sušare za voće i povrće

Kompanija Mega Solution se bavi proizvodnjom, projektovanjem i montažom elektronskih sušara za voće i povrće, šljive, zrna, lekovito bilje, testenine, pečurke i ostale kulture. 

Sušare za voće i povrće su indirektne sušare sa prinudnom ventilacijom. Samostojeće su i izrađene od materijala dozvoljenih za upotrebu u prehrambenoj industriji, dok je međuprostor ispunjen lakom izolacijom. Sušare sa prednje strane imaju vrata sa ručnim mehanizmom za otvaranje. 

elektronske-susare-za-voce-i-povrce-mega-solutin

 

Ove mini sušare za voće (MS) namenjene za sušenje voća, povrća, lekovitog bilja, tetenine, zrna i ostalih kultura, kapaciteta od 50kg do 200 kg/24h.

U ponudi su:

 • Elektronska sušara za šljivu MS50S – zapremina 50kg
 • Elektronska sušara za voće, povrće, lekovito bilje i testenine model MS100S – zapremina 100kg
 • Elektronska sušara za voće i povrće model MS200S – zapremina 200kg

 

Od svežeg voća i povrća do gotovog proizvoda za samo par sati!

Vreme i temperatura sušenja:

 • Šljiva - 15 sati na 65° C
 • Kruška - 15 sati na 65° C
 • Breskva - 15 sati na 65° C
 • Banana - 15 sati na 65° C
 • Jabuka - 15 sati na 65 C
 • Grožđe - 15 sati na 65° C
 • Pečurke - 5 sati na 45° C
 • Višnje - čips 10 sati na 65° C
 • Jagode - 15 sati na 65° C
 • Testenina - 5-6 sati na 45° C

 


Laboratorijska oprema

U širokom asortimanu proizvoda firme Mega Solution doo je i kvalitetna laboratorijska oprema koja se koristi za opremanje laboratorija, naučnih instituta i medicinskih ustanova.

laboratorijska_oprema_mega_solution_doo

U ponudi su:

 • Autoklavi
 • Sterilizatori
 • Centrifuge
 • Mikroskopi
 • Magnetne mešalice i grejne ploče
 • Vortex i orbitalni šejkeri
 • Grejne kalote "gnezdo" i termo blokovi
 • Inkubatori
 • Vodena kupatila
 • Homogenizatori i stubne mešalice
 • Laboratorijski frižideri i zamrzivači
 • Analitičke i tehničke vage
 • Destilatori
 • Automatske i varijabilne pipete, dispenzori i steperi
 • Spektrofotometri i fotometri
 • Viskozimetri
 • Vakuum pumpe
 • Peći za žarenje
 • Uzorkivači za merenje suspendovanih čestica iz ambijentalnog vazduha
 • Reflektometri
 • Laminarne komore
 • Laboratorijski digestori

 


Laboratorijski pribor i potrošni materijal

Mega Solution doo nudi kvalitetan laboratorijski pribor i potrošni materijal poljskog proizvođača Chemland.

epruvete_chmland_mega_solution

A u ponudi su:

 • Laboratorijsko staklo

Laboratorijski kvalitativni levkovi
Laboratorijske boce  
Odmerne tikvice i cilindri
Levak po Squibb-u teflonska slavina
Epruvete bacto
Epruvete za centrifugu konusne graduisane
Epruveta durham cevi
Petri posude staklene
Boce za vakum filtraciju
Tikvice po Erlenmeyeru
Laboratorijske čaše
Piknometri
Reagens boce i boce kapalice
Automaske birete po Pellet-u sa teflonskom slavinom
Aparatura staklena po Soxhlet-u
Eksikatori

 • Laboratorijska plastika

Laboratorijske čaše sa drškom PP
Cilindri graduisani i tikvice PP
Epruvete
Pomoćni laboratorijski materijal
Kutija za predmetna stakla
Boca za destilovanu vodu sa slavinom 
Tabla za sušenje laboratorijskog posuđa
Stalak PP za staklene pipete 
Plastično postolje za okrugle tikvice
Stalak za cilindre po NESSLER 
Laboratorijske PP boce i boce od PE-LD,PE-HD, PFA
Gumeni zapušači
Nastavci za аutomatsku pipetu
Eksikatori obični PP i vakuum eksikatori
Boce različitih dimenzija sa levkom i bez levka PP
Kivete i tacne za laboratorijskih instrumenata
Pincete i forcepsi
Kašike za odmeravanje praškastih materija

 • Metalni laboratorijski pribor

Laboratorijski pribor od prohroma
Metalni stalci i hvataljke
Laboratorijske četke za pranje posuđa
Pribor za sterilizaciju
Laboratorijski lift i pomoćni metalni pribor
Laboratorijski filter papiri
ph test papiri
Syringe filteri
Membran filteri
Čaure za ekstrakciju

 


Merna oprema za kontrolu kvaliteta

Merna oprema za kontrolu kvaliteta u ponudi kompanije Mega Solution namenjena je za kontrolu kvaliteta, prikupljanje podataka i praćenje vrednosti, koju koriste prehrambene laboratorije. Precizni merni instrumenti se koriste za merenje procenta vlage u vazduhu ili materijalu, merenje temperature vazduha, vode i drugih materijala, merenje indeksa svetlosti, merenje vrednosti buke u prostorijama, merenje protoka i brzine vazduha, merenje vremena, merenje pH vrednost i konduktivnosti.

termohigrometri_i termometri_za_prostorije_mega_solution

U ponudi su: 

 • Ubodni termometri i termometri sa sondom
 • Termometri za frižidere i zamrzivače - digitalni i analogni
 • Datalogeri za temperaturu i vlagu
 • Termohigrometri i termometri za prostorije - digitalni i analogni
 • Štoperice mehaničke
 • Digitalni tajmeri
 • Bezkontaktni infracrveni termometar 
 • Vlagomeri za materijale
 • Uređaj za merenje buke - fonometar
 • Refraktometri ručni i digitalni
 • pH metri ručni i sa sondom
 • Merač CO2 u vazduhu

 


Lična zaštitna oprema

U širokom asortimanu proizvoda firme Mega Solutions je i kvalitetna lična zaštitna oprema italijanskog proizvođača Ajsia Disposable solution. U ponudi su:

 • Zaštitne rukavice latex  
 • Nitrilne latex zaštitne rukavice bez pudera
 • Jednokratne zaštitne kape sa duplom elastičnom trakom
 • Jednokratne zaštitne nazuvice - navlake za obuću
 • Hirurške maske za jednokratnu upotrebu
 • Jednokratni zaštitni mantili i kombinezoni

 

UV sterilizatori vazduha

U širokom asortimanu proizvoda firme Mega Solution doo su i kvalitetni UV sterilizatori vazduha proizvođača Biobase, Biotech. UV sterilizatori vazduha se koriste za dinamičku dezinfekciju vazduha u zatvorenim prostorijama. Namenjeni su za stanove, kuće, bolnice, zdravstvene ustanove, lekarske ordinacije, stomatološke ordinacije, škole, apoteke, farmaceutsku i prehrambenu industriju, fabrike, restorane, kafiće i druge ugostiteljske objekte i javna mesta. 

U ponudi su različiti modeli uv sterilizatora: mobilni, zidni i prenosni sa HEPA filterom.

 

Štampači i potrošni materijal

Štampači i potrošni materijal u ponudi kompanije Mega Solution namenjeni su za farmaceutsku, prehrambenu, transportnu i druge industrije koje imaju profesionalno magacinsko poslovanje. Kolor štampači za nalepnice i etikete, kao i štampači bar kodova lako se integrišu u bilo koju vrstu poslovnog sistema u zavisnosti od zahteva kupca. 

U ponudi su:

 • Štampači bar kodova
 • Kolor štampači za nalepnice i etikete
 • Softver za dizajniranje i štampanje nalepnica
 • Nalepnice, etiketi i riboni

 

Softver za magacinsko poslovanje

U širokom asortimanu proizvoda, kompanija Mega Solution ima i softver za magacinsko poslovanje, čijim se uvođenjem postiže odlično rešenje za uvođenje ISO 9001 standarda sitem kvaliteta.

Softver za magacinsko poslovanje koriste transportni ili logistički centri, farmaceutska industrija i logistika, prehrambena industrija i logistika, centri za skladištenje i čuvanje robe široke potrošnje. Ovaj softer je namenjen za prijem, skladištenje, koordinaciju otprema, popis i kontrolu zaliha. 

 


Servis i etaloniranje opreme

Na osnovu besplatne procene kvara Mega Solution obezbeđuje brz i efikasan servis opreme, kao i etaloniranje laboratorijske i merne opreme.

Servis opreme podrazumeva:

 • Servis laboratorijske opreme sa izdavanjem izveštaja o ispravnosti uređaja.
 • Kompletna reparacija starih autoklava, sterilizatora, destilatora i klima komora.
 • Digitalizacija uređaja i ugrađivanje temperaturnih sondi u laboratorijskim i industrijskim uređajima.
 • Montaža temperaturnih senzora, sondi i manometara na industrijskim postrojenjima.
 • Izdavanjnje tehičkih uputstava o rukovanju, održavanju i instalaciji industrijske i laboratorijske opreme.

Mega Solution vrši i etaloniranje laboratorijske i merne opreme uz praćenja isteka uverenja za svaki instrument ponaosob.

Mapa