Mljekara Dule
Mljekara Dule

MOS PRIMAHEM

MOS PRIMAHEM
4 zvezdica od 5 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Džona Kenedija 1
  11080 Beograd Zemun,
  Srbija
 • Telefon: +381 11 2607 664
 • Telefon: +381 11 7190 216
 • Fax: +381 11 2607 664
 • Pošalji e-mail Akcije1

Firma Mos Primahem se bavi proizvodnjom i prometom hemikalija, laboratorijskog stakla i opreme, filter papira, kao i specifičnih hemikalija i laboratorijske opreme namenjene analizi mleka i mlečnih uzoraka u mlekarskoj i konditorskoj industriji. 

 

Asortiman firme Mos Primahem čine hemikalije i oprema za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda, kako bi se izvršila laboratorijska analiza mleka, tj. kontrola kvaliteta mleka. Za uzorkovanje sirovog mleka u ponudi su reagensi za analizu mleka, dok se dodata voda u mleku određuje pomoću krioskopa. Za određivanje kiselosti mleka u ponudi su i specijalni rastvori.

Iz tog programa firma Mos Primahem može vam ponuditi:

 • Azidiol rastvor za analizu uzoraka mleka na aparatu Baktoskan
 • Tečnost za krioskop - Heat Transfer Fluid 
 • Izoamil alkohol po Gerberu
 • Sumporna kiselina po Gerberu 
 • 0,1 N Natrijum hidroksid, standardni rastvor 
 • 0,2 % Rastvor p-rosalne kiseline za određivanje bikarbonata u   mleku na terenu
 • Fenolftalein (2% alkoholni rastvor)
 • Puferski rastvori, pH 4/pH 7/pH 10
 • Ostali standardni rastvori (0,1 n hcl), 
 • 3 M Kalijum hlorid - rastvor za čuvanje i punjenje elektroda
 • Mikrobiološke podloge - kontrola pranja i higijene merenjem ATP-a
 • Laboratorijsko staklo

Pipetori
Digitalne birete
Ubodni termometri
Termometri i dr.

 • Aparati

Kriskopi
Termostati
Gerber centrifuge
Proteinmetri 
Milk analizatori
Inkubatori i dr.