Mljekara Dule
Mljekara Dule

SWAN LAKE DOO OGRANAK ALPIS SLC

SWAN LAKE DOO OGRANAK ALPIS SLC
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

Osušeni stočni kvasac

Swan lake doo Beograd je osnovano od strane kompanije FORMAZON TRADING LTD Nikozija, Kipar. Proizvodni pogon se nalazi u Kovinu u okviru ogranka ALPIS-SLC.

Ključni proizvod kompanije Swan lake doo je rafinisani etil alkohol, a prateći proizvodi su tehnički alkohol i osušeni stočni kvasac.

Zbog svojih fizičkih i hemijskih osobina etanol ima vrlo široku upotrebu u industriji. 

Swan lake doo Beograd Proizvodnja etanola

 

PRIMENA ETANOLA

Hemijska idustrija

 • Za proizvodnju rastvarača
 • Za proizvodnju boja
 • Za proizvodnju eksploziva
 • Za proizvodnju farmaceustskih proizvoda
 • Za proizvodnju kozmetičkih proizvoda
 • Za proizvodnju pogonskog goriva

Prehrambena industrija

 • Za kozerviranje - pulpiranje voća
 • Za proizvodnju alkoholnih pića

Proizvodni proces se zasniva na preradi sirovine biljnog porekla, i to preradi melase koja se dobija iz šećerne repe. Instalirani godišnji kapacitet proizvodnje je 10.000.000 Hl etanola i 450.000 kg stočnog kvasaca. Reč je o proizvodima visokog kvaliteta, što se svakodnevno prati i kontroliše u okviru sopstvene laboratorije, ali i eksternih akreditovanih laboratoija. 

Najveća količina naših proizvoda svoju upotrebu ima u domaćoj industriji, ali se značajne količine plasiraju i na inostrano tržište: Italija, Mađarska, Hrvatska, Engleska i dr. Ambalažirani proizvodi mogu se naći u prodavicama i apotekama širom Srbije. Posedujemo i sopstveni prodajni objekat u krugu fabrike u Kovinu. 

 

PROIZVODI

 • Rafinisani etil alkohol - etanol
 • Razblaženi alkohol
 • Tehnički alkohol
 • Osušeni stočni kvasac
 • Proizvodni asortiman "Nival"


RAFINISANI ETIL ALKOHOL (ETANOL) hemijska formula C2H5OH

Proizvod po kome je ova kompanija prepoznatljiva je rafinisani etil alkohol min koncentarcije 96% v/v. 

Swan lake doo Beograd etil alkohol
Reč je o alkoholu visokog kvaliteta, koji se proizvodi u postupku po BUCKAU WALTHER tehnologiji u semikontinualnom procesu na bazi melase. 
Osnovna sirovina je malasa dobijena iz procesa proizvodnje šećera. Godišnji kapacitet proizvodnje je 10.000.000 Hl.

 

RAZBLAŽENI ALKOHOL

 • Sadržaj etanola 69,0-71,0 % v/v
 • Gustina 0,884-0,889 g/cm3

Swan lake doo Beograd razblaženi alkohol

Razblaženi alkohol ima široku primenu u prehrambenoj industriji, u hemijskoj industriji, kao dezinfekciono sredstvo, kao rastvarač, za sniženje tačke mržnjenja i sl.

 

TEHNIČKI ALKOHOL

Proizvod se dobija kao sporedan proizvod u procesu proizvodnje etil alkohola. Sadrži u proseku 92%v/v etil alkohola. Karakterističnog je mirisa i blago obojen, sa većim sadržajem aldehida, estara, viših alkohola i metanola. Proizvodi se oko 1800l dnevno. 
Upotreba mu je u mašinskoj i hemijskoj industriji kao sredstvo za odmašćivanje, rastvaranje i sl. Nije dozvoljena njegova upotreba u prehrambenoj industriji. 

 

Prodaje se isključivo u rinfuzi.

 

OSUŠENI STOČNI KVASAC

Osušeni stočni kvasac (aktivni suvi kvasac ili proteinski prah) predstavlja nus proizvod u procesu proizvodnje etanola gde se kao radni mokroorganizam koristi kvasac Saccharomyces cerevisiae. Sastoji se od osušenog kvasca, ostatka melasne podloge, proizvoda fermentacije i hranljivih soli koje u sebi sadrže, od elemenata, pre svega azot i fosfor. 

Swan lake doo Beograd osušeni stočni kvasac
Zbog svojih katrakteristika i visoke hranjive vrednosti predstavlja vrlo važan i nezaobilazan sastojak u stočnoj hrani. Veoma je bogat proteinima, zatim B vitaminima, aminokiselinama i mineralima. Kvasac je svetlo do tamno smeđe boje, prijatnog mirisa. Po kvalitetu odgovara Pravilniku o kvalitetu hrane za životinje II ili III kvaliteta. Sadrži u proseku 45% proteina. 

 

SEKTORI

Generalni direktor
Ratko Miličković  +381 13 741 974
office@alpis.rs

Direktor ogranka
Dragana Petković +381 13 741 974
office@alpis.rs

Prodaja 
Mile Kostić +381 62 8071 467
komercijala@alpis.rs 

Nabavka 
Mirko Stanković +381 62 8071 466
komercijala@alpis.rs

Održavanje
Aleksandar Topalović +381 62 8071 468 
tehnika@alpis.rs

Proizvodnja
Biljana Živkov +381 62 8071 463 
proizvodnja@alpis.rs

Finansije 
Ljiljana Jović +381 62 8071 464
finansije@alpis.rs

Mapa