Mljekara Dule
Mljekara Dule

SWAN LAKE DOO OGRANAK ALPIS SLC

SWAN LAKE DOO OGRANAK ALPIS SLC

Kontakt informacije

Osušeni stočni kvasac

Swan lake doo Beograd je osnovano od strane kompanije FORMAZON TRADING LTD Nikozija, Kipar. Proizvodni pogon se nalazi u Kovinu u okviru ogranka ALPIS-SLC.

Ključni proizvod kompanije Swan lake doo je rafinisani etil alkohol, a prateći proizvodi su tehnički alkohol i osušeni stočni kvasac.

Zbog svojih fizičkih i hemijskih osobina etanol ima vrlo široku upotrebu u industriji. 

Swan lake doo Beograd Proizvodnja etanola

 

PRIMENA ETANOLA

Hemijska idustrija

 • Za proizvodnju rastvarača
 • Za proizvodnju boja
 • Za proizvodnju eksploziva
 • Za proizvodnju farmaceustskih proizvoda
 • Za proizvodnju kozmetičkih proizvoda
 • Za proizvodnju pogonskog goriva

Prehrambena industrija

 • Za kozerviranje - pulpiranje voća
 • Za proizvodnju alkoholnih pića

Proizvodni proces se zasniva na preradi sirovine biljnog porekla, i to preradi melase koja se dobija iz šećerne repe. Instalirani godišnji kapacitet proizvodnje je 10.000.000 Hl etanola i 450.000 kg stočnog kvasaca. Reč je o proizvodima visokog kvaliteta, što se svakodnevno prati i kontroliše u okviru sopstvene laboratorije, ali i eksternih akreditovanih laboratoija. 

Najveća količina naših proizvoda svoju upotrebu ima u domaćoj industriji, ali se značajne količine plasiraju i na inostrano tržište: Italija, Mađarska, Hrvatska, Engleska i dr. Ambalažirani proizvodi mogu se naći u prodavicama i apotekama širom Srbije. Posedujemo i sopstveni prodajni objekat u krugu fabrike u Kovinu. 

 

PROIZVODI

 • Rafinisani etil alkohol - etanol
 • Razblaženi alkohol
 • Tehnički alkohol
 • Osušeni stočni kvasac
 • Proizvodni asortiman "Nival"


RAFINISANI ETIL ALKOHOL (ETANOL) hemijska formula C2H5OH

Proizvod po kome je ova kompanija prepoznatljiva je rafinisani etil alkohol min koncentarcije 96% v/v. 

Swan lake doo Beograd etil alkohol
Reč je o alkoholu visokog kvaliteta, koji se proizvodi u postupku po BUCKAU WALTHER tehnologiji u semikontinualnom procesu na bazi melase. 
Osnovna sirovina je malasa dobijena iz procesa proizvodnje šećera. Godišnji kapacitet proizvodnje je 10.000.000 Hl.

 

RAZBLAŽENI ALKOHOL

 • Sadržaj etanola 69,0-71,0 % v/v
 • Gustina 0,884-0,889 g/cm3

Swan lake doo Beograd razblaženi alkohol

Razblaženi alkohol ima široku primenu u prehrambenoj industriji, u hemijskoj industriji, kao dezinfekciono sredstvo, kao rastvarač, za sniženje tačke mržnjenja i sl.

 

TEHNIČKI ALKOHOL

Proizvod se dobija kao sporedan proizvod u procesu proizvodnje etil alkohola. Sadrži u proseku 92%v/v etil alkohola. Karakterističnog je mirisa i blago obojen, sa većim sadržajem aldehida, estara, viših alkohola i metanola. Proizvodi se oko 1800l dnevno. 
Upotreba mu je u mašinskoj i hemijskoj industriji kao sredstvo za odmašćivanje, rastvaranje i sl. Nije dozvoljena njegova upotreba u prehrambenoj industriji. 

 

Prodaje se isključivo u rinfuzi.

 

OSUŠENI STOČNI KVASAC

Osušeni stočni kvasac (aktivni suvi kvasac ili proteinski prah) predstavlja nus proizvod u procesu proizvodnje etanola gde se kao radni mokroorganizam koristi kvasac Saccharomyces cerevisiae. Sastoji se od osušenog kvasca, ostatka melasne podloge, proizvoda fermentacije i hranljivih soli koje u sebi sadrže, od elemenata, pre svega azot i fosfor. 

Swan lake doo Beograd osušeni stočni kvasac
Zbog svojih katrakteristika i visoke hranjive vrednosti predstavlja vrlo važan i nezaobilazan sastojak u stočnoj hrani. Veoma je bogat proteinima, zatim B vitaminima, aminokiselinama i mineralima. Kvasac je svetlo do tamno smeđe boje, prijatnog mirisa. Po kvalitetu odgovara Pravilniku o kvalitetu hrane za životinje II ili III kvaliteta. Sadrži u proseku 45% proteina. 

 

SEKTORI

Generalni direktor
Ratko Miličković  +381 13 741 974
office@alpis.rs

Direktor ogranka
Dragana Petković +381 13 741 974
office@alpis.rs

Prodaja 
Mile Kostić +381 62 8071 467
komercijala@alpis.rs 

Nabavka 
Mirko Stanković +381 62 8071 466
komercijala@alpis.rs

Održavanje
Aleksandar Topalović +381 62 8071 468 
tehnika@alpis.rs

Proizvodnja
Biljana Živkov +381 62 8071 463 
proizvodnja@alpis.rs

Finansije 
Ljiljana Jović +381 62 8071 464
finansije@alpis.rs

Mapa

Akcije