Mljekara Dule
Mljekara Dule

TEHNOGAMA DOO

TEHNOGAMA DOO
5 zvezdica od 12 glasova

Kontakt

kompresor-tehnogama

 

Privredno društvo Tehnogama osnovano je 2008 godine u Beogradu. Svoj razvoj od začetka, sve do današnjeg dana, utemeljuje na konstantnom usavršavanju svih segmenata poslovanja.


Sedište firme Tehnogama od 2018. godine nalazi se u industrijskoj zoni u Šimanovcima, u neposrednoj blizini novosagrađene obilaznice oko Beograda, sa izvrsnom vezom za brzi dolazak do svih krajeva Srbije.

Od maja 2016. Tehnogama zvanično posluje i u Crnoj Gori, kao privredni subjekat - Tehnogama d.o.o. Nikšić, sa sedištem u Nikšiću, Bul. 13. jula bb.

Delatnost društva Tehnogama čine prodaja, servisiranje i održavanje kompresora i opreme za tretman komprimovanog vazduha.
 
Prodajni program Tehnogama d.o.o. čine:


Vijčani i klipni industrijski kompresori

Vijčani i klipni industrijski kompresori za vazduh koji čine prodajni program Tehnogame su vijčani i klipni vazdušni kompresori marke Boge - BOGE KOMPRESSOREN (Nemačka), kao i oprema za proizvodnju i tretman komprimovanog vazduha.

vijcani-kompresor-boge-s-serija-snaga-od-75-do-110-kw-tehnogama

vijcani-kompresor-boge-slf-od-132-do-200-kw-tehnogama

 

Vijčani kompresori za vazduh

Vijčani kompresori za vazduh u prodajnom programu sadrže program profesionalnih industrijskih vijčanih kompresora za vazduh ABAC (Italija) snage od 2,2 - 22 kW, koji su namenjeni korisnicima sa kontinuiranim procesima proizvodnje, ali malih kapaciteta.

 

Klipni kompresori za vazduh

Klipni kompresori za vazduh u prodajnom programu sadrže program profesionalnih klipnih kompresora za vazduh ABAC (Italija) snage od 1,5 - 7,5 kW, koji svoju uspešnu i pouzdanu primenu nalaze u brojnim radionicama, malim manufakturama i delatnostima koje imaju povremenu potrebu za komprimovanim vazduhom.

klipni-kompresor-abac-90-hp3-tehnogama

klipni-kompresori-abac-tehnogama

 

Generatori azota

Generatori azota (Nitrogen generatori) u prodajnom programu Tehnogame su generatori azota OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana (Slovenija) koji su namenjeni za sve aplikacije gde je čistoća vazduha koji dolazi u dodir sa proizvodom apsolutni imperativ!

psa-generator-azota-n-gen-tehnogama

U industrijskim aplikacijama, u kojima je potrošnja azota, sa aspekta vremena, konstantna, PSA ("pressure swing adsorbtion") sistem za generaciju azota je idealno rešenje. Proizvodnja azota sopstvenim generatorom azota se vrši izdvajanjem kiseonika iz komprimovanog vazduha u količini i čistoći koju zahteva Vaš proces ili aplikacija. Veličina PSA generatora azota se usklađuje sa realnom potrošnjom azota u Vašem pogonu, a proizvodnja azota će biti najekonomičnija ukoliko jedinica radi blizu ili u potpunosti u skladu sa punim kapacitetom potrošnje azota.

 

Proizvodnja azota

Tehnogama pruža i mogućnost sopstvene proizvodnje azota. S obzirom da je azot inertan gas koji ne ulazi u reakcije sa drugim elementima, on ne podržava paljenje i nema miris, boju i ukus. Pogodan je za veoma širok spektar aplikacija, od raznih procesa u proizvodnji hemikalija, preko prerađivačke industrije do rukovanja, skladištenja i isporuke. 

Azot ima veoma nisku reaktivnost i idealan je za "pokrivanje" proizvoda, a često se koristi i kao gas za čišćenje.

 

proces-proizvodje-azota-u-industriji

 

Azot se proizvodi na 3 načina: 

Azot se proizvodi membranskim odvajanjem, gde je maksimalna moguća čistoća azota 90 – 99,5%, a maksimalni mogući kapaciteti do 1000 m3/h. Ovako proizveden azot je srednje do niže čistoće i svoju primenu može naći u aplikacijama koje ne zahtevaju veliku čistoću azota. Azot proizveden membranskim odvajanjem predstavlja nisko investiciono ulaganje i nisku do srednje čistoće azota.

Azot se proizvodi adsorbcijom uz pomoć izmenjivog pritiska (PSA), gde je maksimalna moguća čistoća azota 90 – 99,5%, a maksimalni mogući kapaciteti do 10.000 m3/h. Azot proizveden adsorbcijom predstavlja povoljno investiciono ulaganje sa brzim povratom investicija, kao i srednja do visoka čistoća azota.

Azot se proizvodi i krio-tehnologijom, kojom se dobija najčistiji azot do čak 99,9999% čistoće, međutim ova tehnologija zahteva ogromna i skupa ulaganja, veliku površinu i kao takva je isplativa samo ukoliko se radi o profesionalnoj proizvodnji i prodaji tečnog azota na velike količine.

 

Azot u prehrambenoj industriji

U prehrambenoj industriji azot se koristi za pakovanje u tzv. zaštićenoj atmosferi, gde se pakovanje proizvoda završava uduvavanjem azota, zbog čega proizvodi duže ostaju sveži, a aroma i miris proizvoda gotovo nepromenjeni od momenta zatvaranja pakovanja. Zahtevana čistoća azota u ovakvim aplikacijama je 95 – 99,99%.

U proizvodnji vina, sokova, mlečnih proizvoda i vode, azot se koristi za sprečavanje kvarenja proizvoda pokrivanjem njihove površine ("blanketing"). Zahtevana čistoća azota u ovim aplikacijama je 99 – 99,9%.

Azot se koristi i za pakovanje u modifikovanoj atmosferi, u tzv. MAP procesima, čime je proizvodima duže vreme obezbeđena svežina, kao i autentičnost prirodnih aroma i ukusa. Zahtevana čistoća azota u MAP aplikacijama je 95 – 99,5%.

 

Industrijski čileri

Industrijski čileri u prodajnom programu tehnogame čine industrijski čileri MTA (Italija), rashladne snage od 1,4 do 1718 kW za hlađenje industrijskih procesa i obezbeđivanje njihove stabilnosti.

 

Filtracija komprimovanog vazduha

Filtracija komprimovanog vazduha u proizvodnom programu firme Tehnogama čine linijski predfilteri, mikrofilteri, filteri sa aktivnim ugljem, sterilni i bakteriološki filteri OMEGA AIR (Slovenija), koji upotpunjuju kvalitetnu dobavu komprimovanog vazduha, različitom ponudom stepena finoće filtracije; shodnu aplikaciji, te se tako dostupni filteri gradacije od 3 mikrona do 0,003 mikrona finoće za čvrste čestice, odnosno ostataka do 0,003 mg/m³ ulja i uljnih para po m³ vazduha.

 

Rezervoari za komprimovani vazduh

U prodajnom programu Tehnogama rezervoari za komprimovani vazduh OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana (Slovenija) izrađeni su po najvišim normama dobre poslovne prakse, i u skladu sa svim svetski priznatim standardima za sudove pod pritiskom, a u potpunosti usklađeni sa srpskim standardima za posude pod pritiskom. Rezervoari u ponudi nose 3A znak i dostupni su u verzijama do 10 bar, 13 bar, 16 bar; mogu biti farbani i/ili pocinkovani.

 

Zamenski filteri za kompresore

Zamenski filteri za kompresore i tehnička podrška (separatori, filteri ulja, filteri vazduha) kao i sklopovi (regulatori ulja, usisne klapne i ventili minimalnog pritiska) za sve tipove vijčanih i klipnih kompresora sa garancijom Tehnogame, za sve brendove vijčanih kompresora (Atlas copco, Kaeser, Gardner Denver, Compair, Worthinghton Creyssesnac, Ceccato, Mark, itd).

zamenski-filteri-za-kompresore-tehnogama

 

Servisno-tehnička podrška

Ideja portfolia je zaokruženo snabdevanje komprimovanog vazduha, od samog izvora (kompresora), preko tretmana komprimovanog vazduha, kao i njegove distribucije do potrošača.

Briga o korisniku je ključni deo poslovanja firme Tehnogama, te pored opreme renomiranih svetskih proizvođača vrhunskog kvaliteta, svojim partnerima obezbeđuju servisno-tehničku podršku 24/7, kao i konsalting na temu povećanja energetske efikasnosti, rekonstrukciju postojećih kompresorskih sistema sa predlozima za osavremenjavanje i buduće moguće uštede i trajan osećaj sigurnosti i poverenja.

kompresor-ceccato-csa-10

kompresor-ceccato-csm-7.5-dx-mini-tehnogama

Mapa