Mljekara Dule
Mljekara Dule

AQUA INTERMA INŽENJERING DOO

AQUA INTERMA INŽENJERING DOO

Kontakt

Trakaste zavese

Kompanija AQUA INTERMA INŽENJERING osnovana je pre 20 godina i u svom dugogodišnjem postojanju neprekidno se bavi poslovima vezanim za tretman pitke i otpadne vode.
Delatnost kompanije obuhvata proizvodnju, montažu, puštanje u rad i održavanje tehnološko-mašinske i elektro opreme kao i izradu relevantne projektne dokumentacije, odnosno učešće u ekspertizama i nadzorima ali i realizaciji priznatih inovacionih tehnologija i patenata. 

trakaste_zavese_u_fabrickoj_hali

AQUA INTERMA INŽENJERING je dugi niz godina prisutna, ne samo u najvećem broju domaćih gradskih i industrijskih vodovoda, već i u okruženju, u BIH, Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji, kao i u svetu Rumuniji, Turskoj, Indiji, itd.

Aqua Interma Inženjering doo oprema za pripremu hemikalija

Generalna delatnost kompanije AQUA INTERMA INŽENJERING:

1. Proizvodnja, nabavka, montaža i puštanje u rad tehnološke, mašinsko-tehnološke i elektro-opreme u sastavu postrojenja za prečišćavanje vode za piće i upotrebljene vode: 

 • Oprema za pripremu i doziranje hemijskih rastvora

Koagulanata
Flokulanata
Oksidanata
Sredstava za korekciju pH vrednosti

 • Oprema za dezinfekciju vode i neutralizaciju hlora
 • Uređaji za merenje fizičkih i fizičko-hemijskih parametara fluida 

Protok
Nivo
Temperatura
pH

 • Elektro-oprema za energetsko napajanje procesne opreme, signalizaciju, automatizaciju, upravljanje, i sl., sa softversko-hardverskom podrškom

2. Projektovanje (obuhvata tehnološke projekte sa definisanjem kompletne procesne i elektro-opreme)

 • Postrojenja za pripremu vode za piće
 • Postrojenja za tretman gradskih otpadnih voda
 • Postrojenja za tretman otpadnih voda izvesnih industrijskih pogona

Klanice
Cementare

3. Rekonstrukcija postojećih postrojenja za tretman vode u cilju poboljšanja tehnoloških procesa, odnosno dostizanja zahtevanog kvaliteta prečiščene vode.

4. Koncipiranje specifičnih tehnoloških postupaka u pripremama vode za piće sa proizvodnjom, instaliranjem pilot-postrojenja, testiranjem i dokazivanjem parametara u radu pilot-uređaja (sirove vode sa veoma visokim sadržajem amonijaka, boje, velikom oksidabilnošću, gvožđem, manganom, i sl.)

Aqua Interma Inženjering doo detektor hlora

SERVISNA SLUŽBA

AQUA INTERMA INZENJERING raspolaže i jakom servisnom službom sa obučenim stručnim personalom. Ekipa servisne službe je spremna za brze intervencije na poziv klijenata, a u stanju su da reše sve moguće probleme u vezi sa radom opreme, ne samo sopstvene već i drugih proizvođača.

INOVACIJE

Značajan udeo aktivnosti kompanije AQUA INTERMA INŽENJERING posvećen je inovacijama u oblasti tretmana vode, u saradnji sa Institutom IHTM, posebno najnovijim metodama koje danas u svetu predstavljaju ekološki hit u dezinfekciji vode i očuvanju odličnih organoleptičkih i bakterioloških osobina pitke vode. 

Aqua Interma Inženjering doo Scada sistemi, daljinski nadzor i prenos podataka

Ovo podrazumeva postupke, opremu i tretman u kome su zastupljeni samo fizički procesi, bez upotrebe hlora i drugih oksidacionih sredstava, što je interesantno za one sisteme gde se voda za piće duže vreme zadržava ili odstoji (kao što su cisterne za vodu za individualno vodosnabdevanje, rezervoari, lokalni vodovodi ekskluzivnijeg karaktera, hotelski kompleksi, bazeni za kupanje, i sl.).

Aqua Interma Inženjering doo bazenska tehnika

PROBLEM ALGI I BIOFILMA

U posebno interesantnu oblast spada i rešavanje problema algi i biofilma u rezervoarima i bazenima koji su izloženi uticaju svetlosti i temperature, odnosno problema u vezi sa pojavom neprijatnih mirisa na postrojenjima za tretman otpadnih voda, gradskim deponijama i sl.

Aqua Interma Inženjering doo Georg Fisher cevni sistemi Georg Fisher Piping systems

PROIZVODI

 • Uređaji za gasno hlorisanje
 • Dozirni sistemi
 • Automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • Neutralizacija hlora iz vazduha
 • Eko aqua cleaner - Dezinfekcija jonima srebra
 • UV sterilizatori
 • Proizvodnja Natrijum Hipohlorita iz Soli
 • Ozon generatori
 • Primena ultrazvuka za konrolu algi i biofilma
 • Scada sistemi, daljinski nadzor i prenos podataka
 • Tretman otpadnih voda
 • Filtracija
 • Georg Fisher cevni sistemi
 • PVC materijali, ploče, šipke, trakaste zavese
 • Bazenska tehnika i fontane
 • Aqua Ozon
 • Mobilno postorojenje za tretman vode
 • Postrojenje za uklanjanje arsena iz vode
 • Montaža i servisiranje

Mapa