Mljekara Dule
Mljekara Dule

HRANA PRODUKT FABRIKA STOČNE HRANE

HRANA PRODUKT FABRIKA STOČNE HRANE
4.29 zvezdica od 7 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Ustanička 54a, Salaš Noćajski
  22204 Sremska Mitrovica
  Srbija
 • Telefon: +381 22 650 033
 • Telefon: +381 22 650 027
 • Fax: +381 22 650 988

Stočna hrana

fabrika_stocne_hrane

 

Hrana produkt d.o.o. je fabrika stočne hrane sa sedištem u Salašu Noćajskom koja posluje od 1992. godine. Preduzeće je u privatnoj svojini, registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet.

 

Proizvodnja gotove hrane za životinje

fabrika_stocne_hrane_hrana_produkt_provamin_sremska_mitrovica

 

Osnovna delatnost je proizvodnja gotove hrane za životinje. Od osnivanja pa do danas, politika fabrike stočne hrane Hrana produkt doo je usmerena na ulaganja u kvalitet, proizvodne i skladišne kapacitete i znanje. Rezultat tih nastojanja su dve fabrike stočne hrane u vlasništvu, Hrana produkt u Salašu Noćajskom i Provamin u Sremskoj Mitrovici.

magacin_gotovih_proizvoda_hrana_produkt

Proizvodni proces u fabrikama je automatizovan. 

 

Potpune smeše

Potpune smeše proizvode se u brašnastom i peletiranom obliku. U ponudi imamo potpune smeše za goveda, ovce i koze, mlade i kuniće u porastu, tovu i laktaciji, golubove i mlade golubove, sportske konje, telad, tov junadi, krave muzare, krave i junice, jagnjad, prasad, ovce u laktaciji, tov svinja, priplodne krmače i neraste, tov pilića, ćurke, nosilje jaja, priplodne piliće, rasplodne petlove. 

 • Potpune smeše za živinu
 • Potpune smeše za svinje
 • Potpune smeše za preživare
 • Ostale potpune smeše
 • CIBA potpune smeše

 

Dopunske smeše

dopunske_smese_za_pilice

Hrana Produkt nudi dopunske smeše za tov pilića, koke nosilje, prasad, tovne i priplodne svinje, telad, junad i krave muzare, kao i Premia dopunske smeše.

 • Premia super
 • Superhrana
 • CIBA dopunske smeše

 

Dopunske mineralne smeše

dopunske_mineralne_smese_amino_za_prezivare

U svom proizvodnom programu Hrana produkt proizvodi i dopunske mineralne smeše za junad i krave, telad i junad u tovu, krave muzare, suprasne krmače, krmače u laktaciji, priplodne svinje i svinje u tovu, prasad u tovu ili u fazi odlučenja, goveda, ovce i koze, živinu, koke nosilje.

 • Amino
 • Hranino
 • Provit farma
 • Premia farma

 

Mineralno vitaminske predsmeše

dopunske_mineralne_smese_premia_za_tov_svinja

Fabrika sočne hrane Hrana produkt proizvodi i mineralno vitaminske predsmeše i ostale dodatke za sve vrste domaćih životinja ili za krave muzare, prasad, za povećanje apetita svinja, svinje u tovu, tov brojlera, koke nosilje.

 • Hranimiks 1%
 • Ostali dodaci

​Ketal 40
Foskalvit
Supplement Zn-2%
Zlatni prah
Hranilac-20

 

Sirovine za stočnu hranu

Sirovine za stočnu hranu se skladište i čuvaju u skladu sa važećim pravilnicima i standardima, tako da su bezbedne za upotrebu u proizvodnji. U laboratoriji se vrše analize sirovina i proverava njihov kvalitet pre uključivanja u proces proizvodnje. Kvalitetne sirovine kontrolisanog porekla, optimalizacija i automatizacija za rezultat imaju i visok kvalitet proizvoda.

sojin_griz

U Fabrici stočne hrane Hrana Produkt proizvodimo i sve potrebne komponente za stočnu hranu:

 • Sojina sačma 44% proteina
 • Ekstrudirano zrno soje - sojin griz
 • Pogača od soje, 42% – 44% proteina
 • Suncokretova sačma 33% proteina
 • Kukuruz, veštački sušen
 • Kukuruzna prekrupa
 • Stočno brašno
 • Stočna so
 • Stočna kreda
 • Monokalcijumfosfat
 • Riblje brašno
 • Eko fish - zamena za riblje brašno
 • Stočni kvasac
 • Proteinska smeša biljnog porekla
 • Lucerka - briket
 • Repin rezanac
 • Lizin
 • Vevo-vital - zakiseljivač
 • Minazel
 • Minazel Plus D

 

Proizvodi od soje

Proizvodimo i proizvode od soje kao dodatke stočnoj hrani koji doprinose boljim proizvodnim rezultatima u porastu i tovu, kao što su punomasni sojin griz, pogača od soje i sojino ulje.

pogaca_od_soje

 • Sirovo sojino ulje
 • Pogača od soje
 • Sojin griz

 

Skladištenje i sušenje žitarica

Takođe, pružamo i usluge sušenja i skladištenja zrna kukuruza i soje.

Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu je sa zahtevima međunarodnih standard SRPS 9001:2008 i HACCP sistema implementiranog 2006. godine.

fabrika_stocne_hrane_hrana_produkt_salas_nocajski

Dobitnici smo brojnih medalja sa stručnih sajmova.

 

Farme brojlera

HRANA PRODUKT DOO se bavi i tovljenjem živine.U vlasništvu društva su farme za proizvodnju (uzgoj) brojlera od 08.12.2014 godine. Farme se nalaze na na teritoriji opštine Mladenovac u selu Kovačevac.

Na farmi vršimo oglede kako bi smo dobili optimalni odnos smeša i dobar proizvodni rezultat. Ona je svojevrsna test baza za praćenje rezultata u proizvodnji hrane za tov brojlera. 

farma_brojlera_kovacevac
Maksimalni kapacitet farme je 71000 brojlera po turnusu. Maksimalni broj turnusa godišnje je 6, što ukupno iznosi 426 000 godišnje.

Prilikom naseljavanja farmi naročito se vodi računa o vremenu naseljavanja sve tri farme koje je 15 dana, poštovanju svih veterinarsko- sanitarnih i tehnoloških zahteva.

Mapa