Mljekara Dule
Mljekara Dule

MUZEJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA

MUZEJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA

Kontakt

Vinski turizam u Aleksandrovcu

 

Muzej vinarstva i vinogradarstva Aleksandrovac Župa u podrumu Poljoprivredne škole sagrađenom u provansalskom stilu

Muzej vinarstva i vinogradarstva
 
 
Muzej vinarstva i vinogradarstva osnovan je odlukom Skupštine opštine Aleksandrovac od 31. marta 2000. godine. Muzej je lociran u podrumu Poljoprivredne škole sagrađenom 1924. godine u provansalskom stilu.
 
Ideja o stvaranju jednog specijalizovanog muzeja vinarstva i vinogradarstva u Srbiji, opsedala je mnoge umne glave ovog naroda ne samo vezane strukom za ovu značajnu privrednu delatnost, koja je bila, a i danas je, od naročitog značaja za ukupan razvoj Srbije.
 
Poznato je da Srbija više od jednog veka predstavlja značajnog proizvođača grožđa i vina u evropskim razmerama, a bila je to na ovim prostorima i u dalekoj prošlosti.
 
Aleksandrovačka Župa
 
Potreba za osnivanjem ovakvog muzeja osećala se i zbog toga što ni u jednom od postojećih muzeja i muzejskih zbirki u Srbiji, nije svestrano prikazana ova oblast narodne privrede.
 
Ideja o formiranju jednog ovakvog muzeja sa vinotekom stara je više od jednog veka i vezuje se za početak rada Državnog lozno-voćnog rasadnika a kasnije za vinodeljsko-voćarsku školu.
Sa razvojem vinarije Vino Župa, osnovane pre više od pola veka, potrebu za Muzejom potencirali su brojni razlozi: 
 • Milenijumska tradicija
 • Mesto i značaj Župe u proizvodnji grožđa i vina u nacionalnim razmerama
 • Župsko vinogorje sa oko 3000 hektara pod vinogradima najveće u Srbiji
 • Bogat sortiment zasada od kojih se prave vrhunska vina i vina sa zaštićenim geografskim poreklom
 • Generacijska orijentacija stanovnika Župe koji su vekovima tradicionalno vezani za proizvodnju groždja i vina 
 • Postojanje i tradicija Vino Župe koja ima najsavremeniju proizvodnju vina
 • više desetina malih podruma za proizvodnju i čuvanje vina u Aleksandrovcu i okolnim selima
 • Formiranje lozno-voćnog rasadnika (1891. godine) jednog od prvih u Kraljevini Srbiji sa ekonomijom od preko 40 hektara
 • Osnivanje specijalizovane vinodeljsko-voćarske škole sa internatom (1921. godine) koja je dala brojne generacije enologa i podrumara i čije tradicije danas nastavlja Poljoprivredna škola Sveti Trifun
 • Tradicionalna privredno-turistička manifestacija Župska berba (prvi put održana 1963. godine) gde se berba grožđa slavi kao opštenarodni praznik
 • Postojanje jedinstvene u svetu fontane vina iz koje u dane Župske berbe umesto vode teče vino
 • Postojanje dvadesetak poljana-sezonskih vinogradarskih naselja koja čuvaju dugu tradiciju vinogradarenja i vinarenja na ovim prostorima
 
Vinska ulica Aleksandrovac Župa
 
Osnovni zadatak muzeja je da sakuplja, naučno obrađuje, publikuje, izlaže i čuva predmete kojima se ilustruje i dokumentuje istorijski put razvoja vinogradarstva i vinarstva u Srbiji.
 
U organizaciji Muzeja vinarstva i vinogradarstva tradicionalno se obeležava Sveti Trifun vinogradarska slava.
 
 
Muzej vinarstva i vinogradarstva se sastoji iz više medjusobno povezanih celina:
 
 
 • Poljanski dvor
 • Vrionica
 • Soba Župskih majstora vina
 • Župska trpeza
 • Hol i hodnici
 • Domaćin
 • Vinarski zbor
 • Krug muzeja

Fontana vina iz koje teče vino u danima Župske berbe Aleksandrovac Župa

Mapa